turn loose

  1. salıvermek, serbest bırakmak.
salıvermek, çözmek, serbest/başıboş bırakmak.