turn on the heat

  1. Verb bütün gücünü kullanmak
  2. Verb şenlenmek
  3. Verb tam taahhüt altına girmek