undergo

  1. Transitive Verb olmak, duçar olmak, geçirmek, maruz kalmak.
    to undergo surgery: ameliyat olmak.
    She underwent
    a thorough examination at the hospital: Hastanede tepeden tırnağa kadar muayene oldu.
  2. Transitive Verb çekmek, katlanmak, uğramak, müptelâ olmak.
    He underwent a great deal of hardship on the long trek.
geçirmek Verb
bir değişikliğe uğramak Verb
farklılaşmak Verb
tahavvül etmek Verb
değişikliğe uğramak Verb
bir tedaviye tabi olmak Verb
tedavi geçirmek Verb
bir tedavi geçirmek Verb
zarara uğramak Verb
evlenme töreni yapmak Verb
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Verb
muayeneye tabi tutulmak Verb
üstü başı aranmak Verb
hapis hükmü giymek Verb
hapse mahkûm etmek Verb
yükseliş kaydetmek Verb
bir testi başarıyla geçirmek Verb
bir geçiş döneminden geçmek Verb
yargılanmak Verb
geçirmek Verb
bir sınav geçirmek Verb
sınav geçirmek Verb
ameliyat olmak Verb
ameliyat geçirmek Verb
(fiyatlar) değişikliğe uğramak Verb
enflasyona uğramak Verb
zamanaşımına uğramak Verb
tamir olmak Verb
tamirat geçirmek Verb
büyük sıkıntılara uğramak Verb
tedavi görmek Verb
tedavi olmak Verb
işkenceye uğramak Verb
aşılanmak Verb
değişikliklere uğramak Verb