1. Geçişli Fiil olmak, duçar olmak, geçirmek, maruz kalmak.
    to undergo surgery: ameliyat olmak.
    She underwent
    a thorough examination at the hospital: Hastanede tepeden tırnağa kadar muayene oldu.
  2. Geçişli Fiil çekmek, katlanmak, uğramak, müptelâ olmak.
    He underwent a great deal of hardship on the long trek.
geçirmek Fiil
bir değişikliğe uğramak Fiil
farklılaşmak Fiil
tahavvül etmek Fiil
değişikliğe uğramak Fiil
bir tedaviye tabi olmak Fiil
tedavi geçirmek Fiil
bir tedavi geçirmek Fiil
zarara uğramak Fiil
evlenme töreni yapmak Fiil
tıbbi muayeneye tabi tutulmak Fiil
muayeneye tabi tutulmak Fiil
üstü başı aranmak Fiil
hapis hükmü giymek Fiil
hapse mahkûm etmek Fiil
yükseliş kaydetmek Fiil
bir testi başarıyla geçirmek Fiil
bir geçiş döneminden geçmek Fiil
yargılanmak Fiil
geçirmek Fiil
bir sınav geçirmek Fiil
sınav geçirmek Fiil
ameliyat olmak Fiil
ameliyat geçirmek Fiil
(fiyatlar) değişikliğe uğramak Fiil
enflasyona uğramak Fiil
zamanaşımına uğramak Fiil
tamir olmak Fiil
tamirat geçirmek Fiil
büyük sıkıntılara uğramak Fiil
tedavi görmek Fiil
tedavi olmak Fiil
işkenceye uğramak Fiil
aşılanmak Fiil
değişikliklere uğramak Fiil