usurp authority

  1. Verb iktidarı zorla ele geçirmek