with pleasure

  1. baş üstüne
  2. maalmemnuniye
  3. memnuniyetle
işi eğlenceyle birlikte yürütmek Verb
eğlencesine işi karıştırmak Verb
işle zevki bir araya getirmek Verb
işle zevki biraraya getirmek Verb
eğlencenin görevi engellemesine izin vermek Verb
büyük bir memnuniyetle Adverb