workout

  1. Noun idman, antrenman.
  2. Noun deneme çalışması.
  3. Noun yetenek denemesi.
mali güçlükteki bir kişi ya da örgüte bunu atlatması için bir plan dahilinde verilen kredi
(a) (dikkatle çalışıp düşünerek) çözüm yolu/ yol/çare bulmak.
to work out a solution to a problem.
(b) çözmek, halletmek, hesaplamak.
work out a problem. to work out a sum. (c)
gen.
work out to = work out at: sonuçlanmak, neticelenmek, sonuç vermek, sonuca varmak/ulaşmak, erişmek, mal olmak, baliğ olmak.
Things have worked out badly. It worked very well for me. wonder how their ideas worked out in practice?The bill works out to $500.
How much does it work out at? Kaça çıkar?(d) gelişmek, başarılı olmak, (e) plânlamak, kararlaştırmak.
To work out the details. (f) gerçekleşmek, mümkün olmak.
I hope this works out. (g) idman yapmak.
to work out in the gymnasium. (h) (maden damarı) bit(ir)mek.
The mine was worked out years ago.