worship

 1. Noun ibadet, tapınma, perestiş.
  the worship of God: Allaha ibadet.
  hours of worship: ibadet saatleri.
 2. Noun aşırı sevgi/hürmet, tapma.
  excessive worship of business success.
 3. Noun tapınılan şey.
 4. Noun hürmet ifadesi olarak yargıçlara vb. hitapta hullanılır:
  "Yes, your worship ," he said to the judge.
 5. Noun saygınlık, saygıdeğerlik.
  men of worship: saygıdeğer zevat.
 6. Verb ibadet etmek, tapınmak, perestiş etmek.
  People go to mosque/church to worship God: Allaha ibadet
  için insanlar camiye/kiliseye giderler.
 7. Verb tapmak, aşırı derecede sevmek/hürmet etmek.
  A miser worships money: Hasis paraya tapar.
atalara tapma
dua eden cemaatin taciz edilmesi
büyük adamlara ilâh gibi tapınma. Noun
birine aşırı hayranlık/perestiş. Noun
tapınak
putperestlik Noun, Religion-Faith
doğaya tapma
doğaya tapma.
nature worshiper: doğaya tapan. Noun
tapınak
ibadethane Noun, Religion-Faith
kilise ayini
kıbleye dönmek Verb
nafile ibadet Noun, Religion-Faith
zatıaliniz
servete tapma
zenginliğe tapmak Verb