1. İsim ibadet, tapınma, perestiş.
  the worship of God: Allaha ibadet.
  hours of worship: ibadet saatleri.
 2. İsim aşırı sevgi/hürmet, tapma.
  excessive worship of business success.
 3. İsim tapınılan şey.
 4. İsim hürmet ifadesi olarak yargıçlara vb. hitapta hullanılır:
  "Yes, your worship ," he said to the judge.
 5. İsim saygınlık, saygıdeğerlik.
  men of worship: saygıdeğer zevat.
 6. Fiil ibadet etmek, tapınmak, perestiş etmek.
  People go to mosque/church to worship God: Allaha ibadet
  için insanlar camiye/kiliseye giderler.
 7. Fiil tapmak, aşırı derecede sevmek/hürmet etmek.
  A miser worships money: Hasis paraya tapar.
atalara tapma
dua eden cemaatin taciz edilmesi
büyük adamlara ilâh gibi tapınma. İsim
birine aşırı hayranlık/perestiş. İsim
tapınak
putperestlik İsim, Din ve İnanç
doğaya tapma
doğaya tapma.
nature worshiper: doğaya tapan. İsim
tapınak
ibadethane İsim, Din ve İnanç
kilise ayini
kıbleye dönmek Fiil
nafile ibadet İsim, Din ve İnanç
zatıaliniz
servete tapma
zenginliğe tapmak Fiil