wrong sb

  1. Verb birini lekelemek
birine haksızlık etmek Verb
birinin davranışını yanlış yorumlamak Verb
birinin hareketlerini yanlış yorumlamak Verb
ters gelmek Verb