yellow poplar

  1. Noun lâle ağacı
    (Liriodendron Tulipifera).
  2. Noun (bkz: tulipwood )
  3. Noun Güneydoğu ABD'de hıyarağacının
    (Magnolia acuminata) hafif, yumuşak fakat dayanıklı kerestesi.