yulaf

  1. Noun, Plant Species oat
  2. gruel
oat Noun, Plant Species
porridge
oatmeal

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Buğdaygillerden, daha çok hayvan yemi olarak ... bakımından zengin otsu bitki