1. İsim, Bitki Türleri oat
  2. gruel
oat İsim, Bitki Türleri
porridge
oatmeal
stirabout İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Buğdaygillerden, daha çok hayvan yemi olarak ... bakımından zengin otsu bitki