1. İsim, Matematik ondalık sayı
 2. onlu, ondalık, âşâri.
  decimal fraction: ondalık üleşke/kesir.
  decimal point: ondalık çekesi,
  ondalık kesir noktası/virgülü, ondalık sistemde tam sayıyı kesirden ayıran işaret.
  decimal system: onlu dizge, ondalık sistem.
  decimal system of numerals: onlu sayıtlama dizgesi.
  decimally: ondalık olarak, ondalık sistemde.
ikili kodlu ondalık
ikili kodlanmış onlu Bilgi Teknolojileri
yineli ondalık, bir dizi sayının sonsuz tekrarlandığı ondalık sayı: 0.1537373737 … gibi.
kodlu ondalık
kod lu ondalık
ondalık sistem
ondalık yeri
yineli ondalık, bir dizi sayının sonsuz tekrarlandığı ondalık sayı: 0.1537373737 … gibi.
devirli ondalık sayı İsim, Matematik
yineli ondalık, bir dizi sayının sonsuz tekrarlandığı ondalık sayı: 0.1537373737 … gibi.
circulating decimal İsim
devirli ondalık sayı İsim, Matematik
ondalık ayırıcı hizalı Bilgi Teknolojileri
ondalık ayırıcıya göre hizalama Bilgi Teknolojileri
ondalık karakter Bilgi Teknolojileri
ufak para
ondalık sistemi üzerine kurulan para sistemi
ondalık sistemi üzerine kurulan para
ondalık sistemi üzerinde kurulan para sistemi
ondalık kesir
onda hanesi
ondalık basamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
basamak
ondalık noktası İsim
ondalık ayırıcı Bilgi Teknolojileri
ondalık nokta
ondalık sistem
ondalık sistem
ondalık sekmeler İsim, Bilgi Teknolojileri
ondalık sekme durakları İsim, Bilgi Teknolojileri
ondalık değer Bilgi Teknolojileri
ikiliden onluya dönüş
: (kütüphanecilikte) ondalık sınıflandırma/tasnif.
: (kütüphanecilikte) ondalık sınıflandırma/tasnif.
ondalık noktasını yanlış yere koymak Fiil