1. İsim, Tarım husk, hull
husked, hulled Sıfat, Tarım

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Buğdaygillerde başakçık ... verilen isim