1. İsim solution
  2. dip
  3. water
disinfectant solution İsim, Kişisel Bakım ve Hijyen
isotonic sodium chloride solution İsim, Tıp
saline solution İsim, Tıp
isotonic solution İsim, Biyoloji
buffer solution

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir cismin bir sıvı içinde iyonlarına ... gelen yeni sıvı, mahlûl