ın the sky

boş hayal, olmayacak/imkânsız/muhal şey.
It's pie in the sky: O, boş bir hayaldir.