(sacred) college of cardinals

  1. Kardinaller Kurulu: Katolik kilisesinde papayı seçme yetkisini haiz en yüksek kurul.