"aäÿaã§, aäÿa㧠ã¼rã¼nleri ve mantar ã¼rã¼nleri imalatä± (mobilya hariã§); saz, saman ve benzeri malzemelerden ã¶rã¼lerek eåÿyalarä±n imalatä± (nace kodu: 16)" terimi bulunamadı

veya çeviri
Uzmana Sor