activities of extraterritorial organisations and bodies (nace code: u99.0.0)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (NACE kodu: 99.00)