agreement on ıllicit traffic by sea, ımplementing article 17 of the united nations convention against ıllicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 17. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması
Özel Isim, Hukuk