arts, entertainment and recreation (nace code: r)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (NACE kodu: R)