convention on the marking of plastic explosives for the purpose of detection

  1. Özel Isim, Uluslararası Hukuk Plastik Patlayıcıların Tespit Edilmesi Amacıyla İşaretlenmesi Hakkında Sözleşme