1. = Direct current: doğru akım.
  2. District of Columbia.
  3. Müzik (bkz: da capo )
d-c
= Direct current: doğru akım.
: hem alternatif hem doğru akımla çalışan.
DC
= Direct current: doğru akım.
DC
doğru akım: yönü ve değeri zamanla değişmeyen akım.
yatırım esaslı emeklilik planı