debts to the public sector, deferred or payable by ınstalments

Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Kamu Borçları İsim, Muhasebe