european agreement on mutual assistance in the matter of special medical treatments and climatic facilities

  1. İsim, Uluslararası Hukuk İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi