hazırlık ve geliştirme giderleri

  1. İsim, Muhasebe Preparation and Development Expenses