ı completely agree with you.

Tam aynı fikirdeyim. Cümle
Kesinlikle katılıyorum. Cümle
Kelimesi kelimesine katılıyorum. Cümle
Aynen katılıyorum. Cümle
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Cümle