ındian paintbrush

kınalı yüksük
(Castilleja linariaefolia): GB ABD'de yetişen, parlak renkli çiçekler açan bir bitki.
allı fırça
(Castilleja). Sıracagillerden parlak kırmızı çiçekler açan çeşitli bitkiler. (K. Amerika).