ınterstate commerce commission

Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu: eyaletlerarası ticareti düzenlemek için 1884'te kurulmuş, Başkanın
seçtiği 11 üyeden oluşan komisyon.
İsim