jordan curve theorem

  1. Basit kapalı eğri teoremi, İlingebilimin (Topolojinin) temel teoremi: “Her basit kapalı eğri düzlemi
    iki bölgeye ayırır ve bu eğri, bölgeler arasında sınır oluşturur.”