middle east

  1. Özel Isim, Yer İsimleri Ortadoğu
  2. Özel Isim, Yer İsimleri Orta Doğu
  3. İsim Orta Doğu: Libyadan Afganistana kadar uzanan ve Mısır, Sudan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye, Türkiye,
    Arap Yarımadası, Irak ve İranı kapsayan bölge.
İngiltere, Amerika, Asya ve Pasifik, Orta Doğu Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
ODTÜ Özel Isim, Kurum İsimleri
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Karayipler İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Hindistan, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Orta Doğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İsim, Yer İsimleri
Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, AB, Rusya ve BM) İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler