plant propagation (nace code: a1.3)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Dikim için bitki yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.3)