regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (nace code: o84.1.2)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
    (Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)