second protocol to the general agreement on privileges and ımmunities of the council of europe

Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk