the conversation

konuşmanın esas konusunu teşkil etmek Fiil
konuşmanın esas konu sunu teşkil etmek Fiil
konuşmanın yönünü değiştirmek Fiil
konuşmaya hakim olmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
bir konuşmayı kendi inhisarı altına almak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaların aniden kısa bir süre için durması
konuşurken konuyu değiştirmek Fiil
sohbeti birşeye çekmek Fiil
lafı birşeye getirmek Fiil
sohbetin dönüp dolaşıp birşeye gelmesini sağlamak Fiil
konuyu birşeye getirmek Fiil
konuşmayı bir konuya getirmek Fiil
konuşmayı bir konuya getirmek Fiil
konuşmayı daha az tehlikeli konulara çevirmek Fiil