wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (nace code: g46.2.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti (NACE kodu: 46.21)