bir halkı yoksullaştırmak Fiil
bir halkı baskı altında tutmak Fiil
halkı kuvvetle sindirmek Fiil
bir halkı kuvvetle sindirmek Fiil
halkı isyana teşvik etmek Fiil
bir sürü insan
bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek Fiil
insanlara sempatik görünebilmek Fiil
halktan vergi almak Fiil
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Fiil
halktan bir vergiyi kaldırmak Fiil
halkı otobüse tıkmak Fiil
arabaya fazla yolcu almak Fiil
arabaya insan tıkıştırmak Fiil
birini halkın dostuymuş gibi göstermek Fiil