ability to pay

birinin ödeme gücü olduğuna kefalet etmek Fiil
ödeme gücü ilkesi
vergi yükümlülerinin ödeme gücüne göre tahakkuk ettirilen vergi miktarı kavramı esas alınan vergilendirme türü