able-bodied seaman

bahriye onbaşısı.
bir yılı ticaret gemisinde olmak üzere üç yıl tayfalık yapmış kimse