terekenin vasiyeti uygulayacak memur ortaya çıkıncaya kadar idaresi
gıyabında hükmü giymek Fiil
gıyabında, yok iken, hazır bulunmadan.
gaiplik kararı
gıyabi tutuklama kararı
gıyabi muhakeme