acknowledge one's signature

  1. Fiil imzanın kendine ait olduğunu ikrar etmek
  2. Fiil imzasının kendine ait olduğunu ikrar etmek