acknowledge receipt of a letter

  1. Fiil mektubun alındığını doğrulamak
  2. Fiil bir mektubun alındığını teyit etmek
  3. Fiil mektupn alındığını teyit etmek
(mektubun) alındığını teyit etmek Fiil