acquisition

  1. İsim, Rekabet Hukuku devralma
  2. İsim, Psikoloji edinim
  3. İsim elde etme, iktisap.
  4. İsim kazanç, elde edilen şey, müktesebat.
    Learning is an acquisition: Öğrenme bir kazançtır.
    He
    is a great acquisition to our party: O, partimiz için büyük bir kazançtır.
yeni gelen kitaplar
hedef tespiti
iyi niyetli iktisap
çok pazarlı birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
şirket alanı
elde etme maliyeti İsim, Muhasebe
tarihi maliyet
tarihi maliyet (bir varlığın elde edildiği tarihteki değeri
veri sağlama
satın alış tarihi
bir değerin hesaba intikal tarihi
iktisap tarihi
taşınmaz mal bildirimi İsim
başkasının mülkiyetinde bulunan şeyin ondan iktisap edilmesi
devren iktisap
ödenen fiyattan üstün değerde olan bir malı ele geçirme
ivazsız iktisap
karşılıksız kazandırma İsim, Hukuk
yatay birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
dil edinimi İsim, Eğitim
bir şey kazanmak Fiil
birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
motorlu taşıt alma
yeni alınmış
(kitaplık) yeni gelen kitaplar
aslen iktisap
aslen iktisap (diğer bir kimsenin aracılığı gerekmeden bir malın mülkiyetinin ele geçirilmesi
taşınmaz mal edinme İsim
iştira hakkı
Aksesyon Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
hedef tespiti
haksız mal edinme İsim, Hukuk
dikey birleşme ve devralma İsim, Rekabet Hukuku
bir şirket bir başka şirket tarafından devralındığında benimsenen muhasebe usulü
devralma maliyeti
elde etme maliyeti
kazanma maliyeti İsim, Reklamcılık
hak iktisabı
bir hakkın elde edilmesi
hakkın elde edilmesi
malvarlığının devri İsim, Rekabet Hukuku
işletme hakkı devri İsim, Rekabet Hukuku
vatandaşlığın kazanılması İsim, Uluslararası Hukuk
hisselerin iktisabı
iktisap değeri
satın alış tarihi satış tarihi
savunma yakalama radarı
savunma yakalama radarı
yabancıların mülk edinmeleri İsim, Hukuk
(Br) işçinin kazanca iştirak sistemi
Eser Sağlama Kurulu İsim, Kurum İsimleri