act in concert (with sb

biriyle birlikte hareket etmek Fiil