active officer

bir subayı muvazzaf listesinden çıkarmak Fiil