activity accounting

  1. İsim sorumluluk muhasebesi
  2. teşkilattaki bütün sorumluluk merkezlerinin sorumluluklarına ait gelir ve giderlerini karşılaştırıp başarılarını
    gösteren muhasebe sistemi