adjust oneself

kendini çevreye uydurmak Fiil
kendini çevreye uydurmak Fiil
intibak etmek Fiil