admit an allegation

  1. Fiil bir ithamı kabullenmek
  2. Fiil bir suçlamayı kabullenmek