admit responsibility

sorumluluğunu kabul etmek Fiil